Який проект – такий і Договір.

Рекрутингові послуги
Який проект -- такий і Договір.
Питання, що можуть бути актуальними для менеджерів:

  1. Як відображати розрахунок бюджету, визначення термінів проекту у Договорі?
  2. Яким чином навести аргументи для вибору типу Договору перед клієнтом?
  3. Деталі Договору не можуть бути дріб’язковими, в такому разі, на що звертати увагу?

Оскільки типів Договорів значна кількість, слід звузити рамки при їх виборі.

Мета Договору

Замовник мріє отримати продукт за фіксовану вартість, покладаючи усі ризики на плечі виконавця, в свою чергу виконавець хоче витягнути максимальний прибуток при мінімальних ризиках.

Таким чином метою Договору є знаходження балансу між двома сторонами, враховуючи наступні критерії:

– співставлення очікувань клієнта з можливостями виконавця;
– розрахунок тривалості робіт;
– оцінка необхідних витрат ресурсів;
– попередній підрахунок вартості проекту;
– оцінка ймовірності успішного виконання вимог замовника;
– обговорення ймовірних конфліктів та методи виходу з них;
– визначення ймовірних залежностей та припущень.

Після обговорення вищеописаних критеріїв замовник може вирішити розробляти продукт або купити готовий на ринку.

Різновид Договорів:

  1. Fixed Price(FP);
  2. Time & Material(T&M);
  3. Cost Reimbursable(CR);
  4. Dedicated Development Center(DDC).

Поміркуємо над прикладами:
– при відсутності інформації по проекту Fixed Price не підходить, а при строго визначеному бюджеті, часі та об’єму роботи(трикутник управління проектом) – в сам раз;
– якщо довго співпрацюєте з замовником, можна перейти на Time & Material, скоріш за все між вами вже побудована довіра;
– Cost Reimbursable дозволяє зафіксувати ставку прибутку у самому Договорі через що фінансові розрахунки перед замовником максимально прозорі. Застосовується у випадку, коли замовник має сумніви перед початком співпраці;
– Fixed Price пропонує достатньо свободи в управлінні та розподілу ресурсів, проте передбачає фіксований бюджет і в залежності від деталізації вимог впливає на маржинальність проекту. Натомість інші види Договорів, вимагають щомісячні звіти витрачених годин кожного програміста, при цьому висока маржинальність проекту зберігається при відхиленнях у планах чи зміні поставлених задач.

Як правило з першими замовниками Договір Time & Material скласти не вдасться, тому що ризики для них надто великі, як наслідок всі переговори ведуть до Fixed Price Договору. В окремих випадках можна домовитись про Fixed Price для реалізації MVP і подальших розрахунках Time & Material.

Fixed Price Договір

Даний різновид Договорів часто укладається з невеликими замовниками або замовниками з невеликими проектами. В таких випадках замовник вже має підготовлений список робіт і готовий обговорювати до найменших деталей їх об’єм.

Увагу варто приділити кожній окремій задачі, а також врахувати, що саме по Договору виконувати не потрібно.

Прості приклади:

Виконавець зобов’язаний:
– розробити дизайн та архітектуру;
– запрограмувати продукт;
– випустити продукт в реліз;
– здати проект.

Виконавець не зобов’язаний:
– безкоштовно підтримувати проект після релізу;
– безкоштовно виправляти баги після релізу, оскільки замовник не виділив коштів на тестування впродовж розробки продукту;
– безкоштовно доробляти новий функціонал після затвердження переліку завдань.

У Fixed Price Договорах слід враховувати різного роду ризики, таким чином прописувати пункти з припущеннями які обґрунтовують ймовірність незапланованого збільшення бюджету і як результат будь–які відхилення з визначеного об’єму робіт за ініціативи замовника, можна вирішувати з допомогою додаткових угод до Договору.

Time & Material Договір

Особливою прикметою даного типу Договору є неповне розуміння того, що буде кінцевим продуктом через складність усвідомлення всього об’єму роботи на старті проекту.
Чудовим прикладом може стати інтернет магазин, який з плином часу трансформується в комерційну B2B/B2C платформу на кшталт aliexpress або rozetka.
У випадку Договору Time & Material визначений склад команди, описаний об’єм роботи на місяць і оплата здійснюється відповідно до витрачених годин спеціалістами впродовж даного періоду. Що характерно, величина бюджету не може перевищувати встановленого ліміту замовником, тим самим нівелюється бажання виконавця витрачати кошти на задачі, що не несуть потенційної користі проекту.

Чим цікавий даний тип Договору?

– сумісність з Agile методологіями;
– можливість інтегрування тестів;
– гнучкість у зміні цілей проекту;
– фіксовані рівні зарплат у спеціалістів;
– можливість коригування кількості спеціалістів.

Основними мінусами для замовника є складність у прогнозування термінів здачі проекту, що може негативно вплинути на його фінансовий стан. Натомість виконавець змушений балансувати між якістю і об’ємом виконаної роботи, що негативно впливає на спеціалістів, в тому плані, що задачі стають для них нецікавими.
Дані проблеми можуть призвести до того, що замовник міркуватиме про зміну типу Договору на Fixed Price.

Cost Reimbursable Договір

Хоча даний тип в IT зустрічається дуже рідко, а на практиці практично ніколи, варто звернути увагу чому саме.
Замовник виплачує всю суму відразу, також доплачує якщо виконавець перевитратив всі кошти. Звучить як невдалий жарт, але суть проекту не відома ні замовнику ні виконавцю, відповідно всі ризики бере на себе тільки замовник, що відображається у проявах нездорового мікро менеджменту.
Якщо Ви беретесь за проект, який до вас ніхто не робив, мета якого пошук інновацій і тому подібне, Cost Reimbursable точно ваш вибір.

Dedicated Development Center

По даному Договору, замовнику в руки передається ціла команда, що функціонує як повноцінна одиниця і виконує лише завдання, що надаються замовником.

Dedicated Development Center можна запропонувати у таких випадках:

– при встановленні довгострокової співпраці або цілого ряду проектів від одного замовника;
– при необхідності підтримувати діючий продукт та розширювати існуючий функціонал;
– при необхідності у швидкому масштабуванні діючого проекту, коли немає можливості наймати розробників по одному.

Лише замовники з грубим гаманцем, професійним менеджментом та успішними довготривалими відносинами готові підписати даний тип договору, оскільки більшість ризиків лежать на його плечах, водночас отримує максимальний результат.

Порівняння ризиків для виконавця і замовника можна зобразити так:

Залежність виду Договору у графіку.

Заключення

Незалежно від типу Договору, ніхто не гарантує, що проект попаде в термін та бюджет, проте встановлення точки відліку починається саме з цього.
На обговореннях умов Договору слід поставити всі запитання до його підписання, а також бути готовим відхилити невигідні умови.

Прокрути вниз
Вгору